Peng.

Nga: M.Papuçiu

në murin e dhomës
pa kasë a xham
dritarja e përkohëshme
që përsëritet çdo natë
fashë drite pa gjumë
përherë nga e njëjta anë
përherë e njëjta.