Fernando Pessoa

Shqiperoi: Sabina Darova

 

Sabina Darova

Sabina Darova

Debbono esserci isole verso il sud delle cose,
Dove soffrire è qualcosa di più dolce,
Dove vivere costa meno al pensiero,
E dove è possibile chiudere gli occhi
e addormentarsi al sole
E svegliarsi senza dover pensare.

Duhet të ketë ishuj drejt jugut të gjërave,
Ku vuajtja shijohet me ëmbëlsi,
Ku jetesa më pak kushton se mendimi.
Dhe aty ti mundesh të mbyllësh sytë
E të përgjumesh nën diell
E të zgjohesh pa patur nevojen e mendimit