Pa titull

Nga: Jorge Luis Borges.

Përktheu: Sabina Darova

Sabina Darova

Sabina Darova

 

Një njeri që kultivon kopështin e tij, siç dëshironte Voltare.

Kush kënaqet që mbi tokë ekziston muzika 

kush zbulon i kenaqur njtë etimologji.

Dy nëpunës që në një kafene " del Sur" luajnë në heshtje shah.

Poçari që përpunon një ngjyrë apo një formë.

Tipografi që plotëson siç ja kërkojnë këtë faqe që mbase nuk i pëlqen.

Një grua e një burrë që lexojnë refrenet finale të një kënge.

Kush përkëdhel kafshën e përgjumur

Kush justifikon ose i pëlqen të justifikojë një të keqe që i kanë bërë.

Kush është i kenaqur që mbi tokë është Stevenson

Kush preferon që kanë të drejtë të tjerët.

Këta njerez, që injorohen, janë duke shpëtuar botën.

 

 

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltare.

Chi è contento che sulla terra esiste la musica.

Chi scopre con piacere un'etimologia.

Due impiegati che in un caffé del Sur giocano in silenzionagli scachi.

Il ceramistabche premedita un colore ed una forma.

Ilmtipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace.

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali si un certo canto.

Chi aaccarezza un animale addormentato.

Chingiustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.

Chi è contento che sulla terra sta Stevenson.

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.

Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.