amanda lovelace (poezi)

by: amanda lovelace

shq: xhabir tabaku

para se të largohej,
ai e mbështolli zemrën time
rreth e rreth
me ferra e tela me gjëmba
të sigurohej
që askush tjetër
të mos hynte në të,
por ti qe 
më se i gatshëm
me i gjakos 
duart e tua
për mua.

- dhe s'u gërvishe fare.

by: amanda lovelace